Søknadskjema for Sponsing

Her kan ein søkje om sponsormidlar frå Hjelmeland Sparebank. Alle felt merka med * må fyllast ut. Ønsker du/dykk sende vedlegg som er relevant for søknaden kan det sendast på e-post til merete@hjelmeland-sparebank.no. Hugs å ta med namn på søkjar i emnefeltet.

Takk for di innsending! Me vil kontakta deg/dykk når søknaden er behandla.
Noko gjekk gale. Se gjennom at dei obligatoriske felta er utfylt, og prøv på nytt.