20/2/2020
Tau Turn

Tau Turn

Tildeling frå Gåvefondet

Tau Turn har auka kraftig dei siste år, og tel no 150 gymnastar fordelt på 5 partier. Dei søkte gåvefondet om midler til kjøp av nytt utstyr.

Dei blei tildelt 50.000,-.

Me ynskjer lukke til med det flotte dugnadsarbeidet de gjer for lokalmiljøet.

AKTUELT