17/8/2020
Hjelmeland Teater

Sponsoravtale med Hjelmeland Teater

Ny sponsoravtale

Me har signert ein 3-årig sponsoravtale med Hjelmeland Teater. Hjelmeland Teater har som føremål å underhalda og driva teater i Hjelmeland. Ungdomsteateret samlast til faste øvingar, og har to–tre framsyningar i løpet av året. Elles set Hjelmeland Teater opp revyar, komediar, musikalar eller andre mindre framsyningar, der dei vaksne skodespelarane våre får visa seg fram.

Me gler oss til de kan visa fram nye framsyningar for oss.

AKTUELT