8/8/2019

Søndagsskolen på Jørpeland

Siste utdeling frå gåvefondets midler frå 2018

Søndag blei siste utdeling frå Gåvefondet vårt gjort på Jørpeland. Då fekk Søndagsskolen på Jørpeland overlevert ein sjekk på 15.000,- Dei hadde allerede kjøpt inn bøker, spill og anna kjekt utstyr til borna. Søndagsskolen Jørpeland har eit tilbod til dei minste 3-4 søndagar i månaden.

Me ynskjer lukke til med vidare drift og alt dugnadsarbeid dom blir lagt ned.

AKTUELT