17/1/2019
Styret i 4H og Odd Magne
Lillian Vårvik

Lavo/telt til Frisko 4H

Me har delt ut meir penger frå Gåvefondet

Frisko 4H er eit aktivt lag i Erfjord med 32 medlemmer i alderen 10-19 år. Det er borna sjølv som styrer klubben, men har med seg fire klubbrådgivere. Når dei dreg på leir har dei tidlegare lånt telt/lavo, men nå har dei fått penger til innkjøp av to lavoar. Me takkar for alt det positive de - og andre lag/organisasjonar- gjer for å skapa trivsel i Ryfylke.

AKTUELT