30/6/2020

Hjelmeland Skytterlag

Nytt tak til Hjelmeland Skytterlag

Hjelmeland Skytterlag har 216 medlemmer i alderen 9-90 år, og er ein sosial møteplass for både store og små. Skyttarhuset blei bygd tidleg på -70 talet, og treng sårt litt vedlikehald/utskifting. Me har gitt 50.000,- frå Gåvefondet vårt slik at taket kan skiftas.

Lukke til med dugnadsarbeidet.

AKTUELT