30/6/2020
Turnarar, leiarar og representant frå banken

Finnøy Turnforening

Nyoppstarta turnforening på Finnøy fekk penger til utstyr.

Finnøy Turnforening består av 36 aktive ungar, og skreiv i søknaden sin at dei hadde behov for diverse utstyr for å auka kvaliteten på treningane. Dei fekk 30.000,- frå Gåvefondet vårt.

Me ynskjer lukke til med det gode frivillighetsarbeidet de gjer for ungane.

AKTUELT